English Polski
Zaloguj się

Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W jakim celu zbieramy dane?

Wszelkie dane zbieramy tylko i wyłączenie, żeby zapewnić wygodne i bezpieczne korzystanie z serwisu oraz do organizacji imprez sportowych w tym do zgłoszeń oraz statystyk. Dane wymagane w karcie zawodnika są gromadzone do weryfikacji zgłoszeń i uczestnictwa w imprezach sportowych, ubezpieczenia zawodników oraz do celów statystycznych. Dane opcjonalne w karcie zawodnika służą do celów społecznościowych, do ułatwienia wyszukiwania zawodnika przez opiekunów drużyn, do ułatwienia kontaktu, do ułatwiania pracy Reprezentacji Polski, do planowania imprez sportowych oraz do możliwości weryfikacji uzyskanej akredytacji WFDF ze znajomości zasad gry w ultimate.

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Dane zawodników przekazywane są wyłącznie organizatorom imprez sportowych tylko w zakresie, który jest niezbędny do przeprowadzenia imprezy i zapewnienia usług wymaganych od organizatora przez Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate. W szczególności są to dane niezbędne do ubezpieczenia zawodników.
Nie przekazujemy żadnych danych żadnym innym podmiotom.
Zbiorcze statystyki dotyczące wieku i płci zawodników mogą być przekazywane federacjom sportowym, do których należy Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate. Nie są jednak nigdy przekazywane dane poszczególnych zawodników.

Jakie dane przechowujemy?

Dane pozyskane automatycznie

Podczas korzystania z serwisu zapisujemy takie informacje jak: adres IP żądania, adres URL żądania, czas żądania, typ przeglądarki, system operacyjny. Te dane są gromadzone tylko do celów statystycznych. Nie śledzimy poszczególnych użytkowników. Nie gromadzimy danych do celów marketingowych. W razie konieczności dane te mogą posłużyć do zapewnienia bezpieczeństwa serwisu.
Zapisywane są też wszystkie kluczowe czynności (związane z funkcjonalnością serwisu) wykonane przez użytkowników.

Cookies

Korzystamy z cookies tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Nie korzystamy z cookies ani śledzących, ani do celów targetowania marketingu.

Dane podawane przez użytkowników

Podczas rejestracji wymagane jest wybranie loginu oraz podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania z publicznej części serwisu. Rejestracja jest konieczna do wykonywania czynności, które wymagają autoryzacji.
Osoba zarejstrowana w serwisie może wypełnić kartę zawodnika, która jest niezbędna do udziału w imprezach sportowych organizowanych przy współudziale a czasem też pod patronatem Polskiego Stowarzyszenie Graczy Ultimate. Wypełnienie karty zawodnika wiąże się z podaniem płci, narodowości oraz numeru PESEL (lub daty urodzenia dla obcokrajowców). Dodatkowe dane, które można podać to pseudonim, miasto zamieszkania oraz WFDF Id.

Okres przechowywania danych

Dane podane w serwisie będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzenie danych, co jest wyrażane przez usunięcie konta użytkownika.
Jeśli zawodnik weźmie udział w impreze sportowej, jego imię i nazwisko, numer z koszulki oraz osiągnięcia przedstawione w udziale w poszczególnych meczach, asystach oraz zdobytych punktach będą przechowywane bezterminowo jako publiczne, historyczne dane sportowe.

Pozostałe informacje

Administratorem danych jest Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate, ul. Jordanowska 17, 04-204 Warszawa, REGON: 141164873
Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, do ich poprawiania oraz do ich usunięcia.
W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z administratorem wysyłając mail na adres scores@frisbee.pl.