Kwalifikacje Południe, O miejsca 9-10

  
Wrocław Południe 
5-9 9. 2obvious
2obvious 
  
  
 10. Wrocław Południe
  

Rozpiska