Kwalifikacje Południe, O 9. miejsce

  
Frisbnik 2 
16-7 9. Frisbnik 2
Wrocław Południe 
  
  
 10. Wrocław Południe
  

Rozpiska